Copywriter Junior se zaměřením na PC/TV techniku

Společnosti skupiny MallGroup, jakožto společní správci, budou zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Seznam společných správců:
Internet Mall, a.s., IČO:26204967, U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
CZC.cz s.r.o., IČO:25655701, U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
Košík.cz s.r.o., IČO:03023877, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
Rozbaleno.cz s.r.o., IČO:27599248, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
Uloženka s.r.o., IČO:24299162, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4
VIVANTIS a.s., IČO:25977687, Chrudim II., Školní náměstí 14, PSČ 53701

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.